Statut – Srpski

„Centar 424“ (u daljem tekstu Udruženje) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti umetnosti, nauke, kulture i obrazovanja.

Ciljevi Udruženja su: da kroz umetničku praksu svojih članova radi na promociji kulturnih promena u smislu održivih, društveno ekoloških procesa i da deluje kao platforma za kulturnu evoluciju društva i negovanje pozitivnih životnih stilova. Udruženje ostvaruje ciljeve u oblasti umetnosti, nauke, kulture i obrazovanja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preduzima sledeće aktivnosti:

1. Aktivno uključivanje u sve društvene akcije i kroz stvarački rad svojih članova doprinosi razvoju i unapređenju kulturne i umetničke scene;

2. Organizovanje škola, kurseva, radionica, seminara i drugih oblika umetničkkog obrazovanja dece, omladine i odraslih;

3. Organizovanje različitih umetničkih događaja: koncerti, predstave, izložbe, multimedijalni događaji i slično;

4. Organizovanje stručnih boravaka domaćih i inostranih umetnika na teritoriji Republike Srbije, ali i kao partner inostranih organizacija šalje umetnike iz Srbije na stručni boravak u inostranstvo;

5. Zaštitu i unapređenje životne sredine;

6. Razvijanje demokratskih odnosa u kulturi;

7. Saradnju sa drugim srodnim udruženjima, organizacijama, školama i univerzitetima u zemlji i inostranstvu čiji je cilj unapređivanje umetničkog stvaralaštva i povezivanje različitih umetničkih disciplina;

8. Organizovanje izdavačke delatnosti u skladu sa zakonom, kojom se populariše umetničko stvaralaštvo, razvija teoretsko mišljenje i stručno tretiraju sva pitanja iz ove oblasti;

9. Organizovanje dokumentacione službe za stručno praćenje Udruženja, kao i za prikupljanje i obradu umetničke i stručne literature u ovoj oblasti;

10. Organizovanje daljeg usavršavanja članova udruženja putem kurseva, seminara, simpozijuma i drugih oblika edukacije;

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja i podnese Upravnom odboru pisanu ili usmenu prijavu za učlanjenje.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Članstvo u Udruženju prestaje:

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati dužom neaktivnošću člana ili aktivnošću suprotnom ciljevima i interesima Udruženja.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženja uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima, i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti domaćim i međunarodnim udruženjima, organizacijama i asocijacijama, o čemu odluku donosi Skupština.

Udruženje pribavlja sredstva za rad od: članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, subvencija, sredstva od zakupnine, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Advertisement